انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Self Forking Protocol deployment. استقرار پروتکل Self Forking.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/self-forking/