انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Mainnet 1.0 deployment. نگه داشتن ۱٫۰ استقرار
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/mainnet-1-0-2/