انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

DCompute and Interchain protocol deployment. استقرار پروتکل DCompute و Interchain.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/dcompute-interchain/