انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

VeriDoc Global Protocol on Multichains. پروتکل جهانی VeriDoc در Multichains.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/multichain-protocol-2/