انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

زهرا سعیدی مبارکه در رابطه با این جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «موادی از طرح قانون بانکداری نظام جمهوری اسلامی ایران درباره استقلال حاکمیتی شرکتی در بانک‌ها موردبررسی قرار گرفت و تصویب شد.» به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص جلسه دوم آبان‌ماه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «در این جلسه کمیسیون اقتصادی موادی […]
نوشته «تصویب موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در جلسه کمیسیون اقتصادی» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/119642