انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

NEO Hackathon Tour in Berlin, Germany from Oct 27-28. NEO Hackathon Tour در برلین، آلمان از ۲۷ تا ۲۸ اکتبر.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/neo-hackathon-tour-berlin/