انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

NEO Hackathon Tour from Nov 3-4 in Zurich, Switzerland. NEO Hackathon Tour از ۳-۴ نوامبر در زوریخ، سوئیس.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/neo-hackathon-tour-zurich/