انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

First release of network-ready version of DADI Store, our cloud storage solution for all types of data, with built-in security, privacy and. اولین نسخه نسخه آماده از شبکه DADI Store، راه حل ذخیره سازی ابر ما برای تمام انواع داده ها، با امنیت داخلی، حفظ حریم خصوصی و.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/dadi-store-network-ready/