انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

App Store Foundation launch event. November 5th, 2.30 pm – 5.00 pm WET, at 'Museu do Oriente', Lisbon, Portugal. رویداد راه اندازی برنامه فروشگاه App. نوامبر ۵، ۲:۳۰ بعد از ظهر – ۵:۰۰ بعد از ظهر WET، در ‘Museu do Oriente’، لیسبون، پرتغال.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/asf-launch-event/