انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

DigiByte Blockchain meetup in London. Special guests Jared Tate founder & creator, Stefania Barbaglio, Stephen Kendal & DGBAT members. دیدار DigiByte Blockchain در لندن. مهمان ویژه جرید تیت بنیانگذار و آمپر؛ خالق Stefania Barbaglio، Stephen Kendal & amp؛ اعضای DGBAT.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/digibyte-meetup-london/