انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Release of main net, native tokens to be issued according to NEP5 ownership. انتشار شبکه اصلی، شناسه های بومی تحت مالکیت NEP5 صادر می شود.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/main-net/