انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

DAPS Mainnet launch by the end of the first half of 2019. DAPS Mainnet در پایان نیمه اول سال ۲۰۱۹ راه اندازی خواهد شد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/daps-mainnet-launch/