انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

"Develop the open Proof-of-Time Chronos Platform to enable the launch of Proof-of-Time tokens by third parties," by end of 2018. & quot؛ توسعه بستر مجاز Pro-of-Time Chronos را برای فعال کردن راهاندازی نشانههای اثبات شده از زمان توسط اشخاص ثالث، & quot؛ تا پایان ۲۰۱۸
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/develop-chronos-platform/