انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

VeriDoc Global Launches Compare Documents Tool. VeriDoc Global برنامه های اسناد را مقایسه می کند.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/compare-documents-tool/