انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

VeriDoc Global launches GPS (Geo tags) solution. VeriDoc Global راهاندازی GPS (Geo tags) را راه اندازی می کند.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/veridoc-gps-launch/