انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

"Launch QLC Public Chain on Mainnet," in Q4 2018. & quot؛ راه اندازی QLC زنجیره عمومی در Mainnet، & quot؛ در سال ۲۰۱۸ Q4.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/public-chain-on-mainnet/