انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Testnet and Mainnet will be released at the end of this year or at the beginning of 2019. Testnet و Mainnet در پایان سال جاری یا در آغاز سال ۲۰۱۹ عرضه خواهند شد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/testnet-mainnet/