این سایت در بر گیرنده مطالبی تحت عنوان چگونه است. سعی شده است که این مطالب روان، قدم به قدم و کاربردی باشد. چگونه های این سایت در رابطه با سلامتی، خانه، تغذیه، خانواده، مد و زیبایی، تکنولوژی، اقتصاد و هنر و سرگرمی هستند. سعی بر این بوده است که: طراحی سایت برای کاربر جذاب باشد. مطالب کاربردی، قدم به قدم و با زبان ساده باشد. اکثر مطالب دست اول هستند و انحصارا برای این سایت تهیه یا ترجمه شده اند.