انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

معمولاً التهابات ارزی دو اثر هم‌زمان بر دو متغیر مهم «مصرف» و «پس‌انداز» دارند. در خصوص مصرف، بخشی از اثر التهابات ارزی روی قیمت سبد مصرفی خانوار منعکس‌شده و رفاه مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، در خصوص پس‌انداز، التهابات بازار ارز باعث شده تا «دلار» بخشی از کارکردهای سه‌گانه پول […]
مطالب مرتبط
نوشته «اسکناس دلار بخشی از کارکردهای ریال یعنی «واسطه مبادله»، «سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» را قبضه کرده است / چگونه از اقتصاد ایران دلارزدایی کنیم؟» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/118179