بخش جدیدی در سایت اضافه شد با عنوان ایده های رایگان که در این قسمت ما ایده های رایگان خود منتشر می کنیم تا علاقه مندان به ساخت و اجرای آن فعالیت خود را آغاز کنند.
برای مطالعه وارد لینک زیر شوید:
Make Startup ⋆ متخصص در ساخت ایده ها و استارت آپ ها و راه اندازی آنها