انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

میلاد جهاندار؛ مدیرعامل باهمتا / کوچک‌ترین شکی بر ارزش کار جمعی برای حل مشکلات مشترک وجود ندارد. تشکل‌های تخصصی می‌توانند ابزار مناسبی برای پیگیری و برطرف کردن موانع مشترک باشند. تشکل زدن به‌خودی‌خود هدف نیست و زمانی ارزشمند است که تشکل باهدف حل کردن مشکلی مشخص شکل بگیرد. تشکل یک ابزار است و به این معنی […]
مطالب مرتبط
نوشته «لطفاً کار جمعی را بدنام نکنید؛ نقدی بر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/117106