انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Jaroslav Kacina (CEO of SophiaTX) will be presenting at the Boston CIO Executive Summit. ???????? ?????? (???? ???? ???? SophiaTX) ?? ??????? ?????? Boston CIO ????? ????? ??.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/cio-executive-summit/