انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Gravity Friday airdrop snapshot. ??? ??? ???? ??????? Gravity ????.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/airdrop-snapshot-10/