انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Jaroslav Kacina (CEO of SophiaTX) will be presenting at the Toronto CIO Executive Summit. ???????? ?????? (???? ???? ???? SophiaTX) ?? ??????? ?????? CIO ?????? ???? ????? ????.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/toronto-cio-summit/