انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

ماهنامه عصر تراکنش / کتاب احکام فقهی بانکداری بدون ربا درصدد تبیین فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون رباست و از هشت فصل تشکیل شده است. در فصل اول به مباحثی تحت عنوان کلیات و مفاهیم می‌پردازد. در فصل دوم بحث مبنایی ربا و بهره بانکی از دیدگاه اسلام را بررسی می‌کند. در فصل سوم، […]
مطالب مرتبط
نوشته «معرفی کتاب احکام فقهی بانکداری بدون ربا» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/115990