انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

دولت چین قصد دارد به کمک فناوری بلاک چین تا سال ۲۰۱۹ کمک های مالی به خیریه ها را رهگیری کند. روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر، وزارت توسعه شهری و روستایی چین (MCA) اعلام کرد که در بخشی از برنامه عملیاتی خود، قصد دارد بلاک چین را به عنوان بخشی از تحول در سیستم رهگیری خیریه […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/chinese-use-b...cking-charity/