انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه کجاست؟ چرا شرکت‌های بیمه دیرتر از بانک‌ها در مسیر استفاده از فناوری اطلاعات اقدام کرده‌اند؟ آیا می‌توانند در یک دوره زمانی کوتاه به مسیری که سایر کشورها در آن پای گذاشته‌اند قدم گذارند؟ طی پنج سال گذشته شرکت‌های بیمه سعی کرده‌اند بخشی از عقب‌ماندگی خود را در […]
مطالب مرتبط
نوشته «بیمه‌ها کجای فناوری ایستاده‌اند» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/115416