انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

لحاف‌دوزان و سبزی‌فروش‌ها با تجمع در مقابل سازمان امور مالیاتی به جملات رئیس این سازمان اعتراض کردند؛ اما این پایان داستان نبود. رئیس سازمان مالیات گفته بود یک سبزی‌فروش و یک لحاف‌دوز سیستم مالیات‌ستانی کشور را به هم ریخته‌اند. پس از این جملات، این دو صنف در مقابل سازمان مالیات تجمع کردند. رئیس به آنها […]
مطالب مرتبط
نوشته «بدهی مالیاتی سبزی‌فروشان و لحاف‌دوزان» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/115784