انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

عضو کمیسیون اقتصادی علل مخالفت کمیسیون اقتصادی با طرح الزام دولت به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه را تشریح کرد و این طرح را موجب خود تحریمی و امتیازی برای بیت کوین بازان خواند. به گزارش صبحانه، محمدحسن نژاد در گفتگو با خبرنگار با اشاره به رد طرح پیمان‌های پولی دوجانبه در […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/parliaments-o...on-of-bitcoin/