تیم بازرگانی و ترخیص کالای دیده بان تجارت با داشتن سابقه بلند مدت و درخشان، همچنین ارتباطات قوی و بهره گیری از تجارب کارشناسان مجرب و متعهد تاکنون نقش ارزنده ای در تجارت و ترخیص کالای تجار و بازرگانان عزیز ایفا نموده است.
سایت ترخیص کالادیده بان تجارت
ارتباط با دیده بان تجارت
ترخیص کالا
ثبت سفارش کالا
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
ترخیص کالا از گمرک بوشهر
ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی
ترخیص کالا از گمرک شهریار تهران