انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان« ارز دیجیتال: قانون‌گذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران» به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در کشورهای دیگر و ایران پرداخته است. به نقل از پیوست؛ براساس این گزارش بدست آمده، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۲۵۶ میلیارد یورو است و چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسئولیت […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/research-cent...-in-the-world/