انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

ZIL anchor Dapp release by end of Q4 2018. ZIL در پایان سال چهارم ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/anchor-dapp-release/