انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Merchant partnerships in Q4 2018. مشارکت تجاری در سال ۲۰۱۸ Q4.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/merchant-partnerships/