انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

IPFS client listing and testing in Q4 2018. لیست مشتریان IPFS و آزمایش در Q4 2018.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/ipfs-client/