انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Sixth exchange listing in Q4 2018. ششمین فهرست مبادله در Q4 2018.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/sixth-exchange-listing/