انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارز مجازی: قانون‌گذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران» به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای مجازی در کشورهای دیگر و ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی ۲۵۶ میلیارد یورو است و چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها را مشخص کرده […]
مطالب مرتبط
نوشته «مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد: قانونگذاری ارز مجازی در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/114745