انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

PKG will be listed on one of the top 3 Korean exchanges. PKG در یکی از ۳ مبادلات کره ای لیست خواهد شد.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/top-3-korean-exhange/