انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Alpha version release of the LeadCoin platform. انتشار نسخه آلفا پلت فرم LeadCoin.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/alpha-release-4/