انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

"Loyalty program is made for the mobile users, which will gain benefits if the hold a DENT balance on their mobile wallets." & quot؛ برنامه وفاداری برای کاربران تلفن همراه ساخته شده است که در صورتی که نگهداری یک تعادل DENT در کیف های موبایل خود داشته باشید، مزایا می شود. & quot؛
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/afterburner-program/