انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

"In Q2, 2019, we are planning to add video calls to the DENT Apps." & quot؛ در Q2، ۲۰۱۹، ما در حال برنامه ریزی برای اضافه کردن تماس های ویدئویی به برنامه های DENT است. & quot؛
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/video-calls-launch/