انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Decentralized CDN launches in Q1 2019. CDN Decentralized در سال ۲۰۱۹ عرضه می شود.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/decentralized-cdn/