انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

DAO radio ( on ETH blockchain, people can vote the radio ). رادیو DAO (بر روی بلوک ETH، مردم می توانند رادیو را رأی دهند).
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/dao-radio/