انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Release PaaS and IDE plugins/integrations, smart contracts, access apps, legacy database import/export, node scoring, and health metrics. راه اندازی پلاگین ها / ادغام PaaS و IDE، قراردادهای هوشمند، برنامه های دسترسی، واردات / صادرات پایگاه داده میراث، نمره گره ها و معیارهای بهداشت.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/kepler-release/