انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

اعتماد مفهومی است که از یک سو بیش‌ از حد به آن پرداخته شده و از سوی دیگر بسیار بد تعریف شده است. همه می‌دانیم که اعتماد تا چه‌اندازه در تعاملات انسانی به‌ویژه در دادوستد اهمیت دارد. با این‌حال، سازوکار اعتماد هنوز به‌خوبی مشخص نیست و یا درک نشده است. چیزی که مشخص است این […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/you-cant-shortcut-trust/