انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

EUNO will be publishing their whitepaper on September 30, 2018. It is possible it may be put out sooner. EUNO روزنامه خود را در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر خواهد کرد. ممکن است آن را به زودتر پر شود.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/euno-whitepaper-release/