انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

ENJ attends GIC 2018 on Oct 11-14. ENJ در اکتبر ۱۱-۱۴ در GIC 2018 شرکت می کند.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/game-industry-conference/