انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

۱۹th airdrop of 20. ۱۹th airdrop of 20.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/19th-airdrop/