انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

"The largest blockchain gathering in the region." & quot؛ بزرگترین جمع آوری بلوک چینی در منطقه. & quot؛
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/dubai-blockchain-expo-2/