انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

۲۰th and last airdrop. ۲۰th and last airdrop.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/20th-airdrop/