انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

پویا جبل‌عاملی، دنیای اقتصاد / بدون تردید سامانه (نیما) اطلاعات کامل و با جزئیاتی را از نحوه نقل‌وانتقالات مالی مربوط به صادرات و واردات یا همان حساب کالا به ناظر بیرونی می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند تصویری جامع از بازیگران ارزی به دست دهد که تا پیش‌ازاین وجود نداشت. بااین‌وجود سامانه نیما به‌عنوان ابزاری برای دادوستد […]
مطالب مرتبط
نوشته «نیما و بازار ارز / اگر صادرکنندگان و واردکنندگان خارج از سامانه نیما معامله کنند در سامانه سنا دادوستد آن‌ها ثبت می‌شود» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/112290